S*QuarkenCat MedezSIB n 09 24 Född 2014-02-15
Länk till stamtavla: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1254578&g=4&p=sib&o=ajgrep
Medez testresultat:
Medez bär inte på cs-genen
Medez bär inte på b-blod
HCM: 2/6-2015 Normal
HCM: 13/3-2017 Normal

SE* Gongroff's Mrs KateSIB f 09 24 Född 2013-04-10
Länk till stamtavlan:
http://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1157854&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep
Katies testresultat:
C/C-full color, cat does not carryBurmese och or Siamese alleles.
Blodgruppering: N/N- cat is type A or type AB
PK deficiency: N/N-no copies of PK deficiency, cat is normal
FIV/FeLV 3/10-2014: Utan anmärkning
FIV/FElV 13/10-2015: Utan anmärknng
HCM 3/10-2014. Normal
HCM 22/10-2015. Normal
HCM 13/3-2017. Normal

SE*Lurvtrollets Vanilla SkySIB e 09 23 Född 1/4-2015
Länk till stamtavla: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1261409&g=4&p=sib&o=ajgrep
Skys testresultat:
Sky är inte bärare av cs-genen
Sky är inte bärare av b-blod
HCM: 29/3-2016 Norma
HCM: 22/9-2017 Normal

Dela den här sidan